نخود مادلین  ۹۰۰  گرم
4%
عدس آذوقه  ۹۰۰ گرم
6%
عدس آذوقه ۹۰۰ گرم

15,900 تومان 16,900 تومان

نخود آذوقه  ۹۰۰ گرم
5%