نارگیل یک عدد
4%
نارگیل یک عدد

27,000 تومان 28,000 تومان

انبه پاکستان یک عددی
26%
هندوانه 10 کیلویی
10%
هندوانه 10 کیلویی

18,000 تومان 20,000 تومان