ناگت مرغ دژاوو 900 گرم
15%
ناگت مرغ دژاوو 900 گرم

170,000 تومان 199,000 تومان

فلافل دژاوو 900 گرم
10%
فلافل دژاوو 900 گرم

95,000 تومان 105,000 تومان