سیب خشک  150  گرم
5%
سیب خشک 150 گرم

19,000 تومان 20,000 تومان

آناناس خشک  100 گرم
3%
آناناس خشک 100 گرم

29,000 تومان 30,000 تومان

خرمالو خشک  100  گرم
10%
خرمالو خشک 100 گرم

18,000 تومان 20,000 تومان

توت فرنگی خشک  100 گرم
7%
پرتقال خشک  100 گرم
20%
پرتقال خشک 100 گرم

16,000 تومان 20,000 تومان

انبه خشک  100  گرم
8%
انبه خشک 100 گرم

36,000 تومان 39,000 تومان