پنیر پیتزا کیمبال 500 گرم
13 %

پنیر پیتزا کیمبال 500 گرم

1250 بازدید

500 گرم
پرچرب
تاپینگ پیتزا

  • 13 % درصد تخفیف
135,000 تومان 155,000 تومان