مرغ کشتار روز حدود 2200 گرم
0 %

مرغ کشتار روز حدود 2200 گرم

826 بازدید

بیش از دو کیلوگرم
تاریخ روز 
کاملا تازه
درصورت کمتر بودن وزن مابه التفاوت نقدی برگشت داده می شود.

تخفیف ندارد

28,000 تومان