مرغ کشتار روز حدود 2000 گرم
0 %

مرغ کشتار روز حدود 2000 گرم

954 بازدید

بیش از دو کیلوگرم
تاریخ روز 
کاملا تازه
درصورت کمتر بودن وزن مابه التفاوت نقدی برگشت داده می شود.

تخفیف ندارد

38,000 تومان