مغز ران مرغ 600 گرم ممتاز
0 %

مغز ران مرغ 600 گرم ممتاز

626 بازدید

600 گرم
تاریخ روز
کاملا تازه
4 تکه

تخفیف ندارد

13,800 تومان